İletişim Hattı +90 (328) 717 43 00

TÜRKİYE'NİN DİJİTAL DÖNÜŞÜM PLATFORMU AKILLI KOBİ PLATFORMU AKILLI KOBİ'NİN EN BÜYÜK ÖLÇEKLİ VE KAPSAMLI ANKET ÇALIŞMASI BAŞLATILMIŞTIR.

  • 25.06.2024
  • ktb
Türkiye'nin Dijital Dönüşüm Platformu Akıllı KOBİ Platformu
çalışmaları çerçevesinde, ülkemizde faaliyet gösteren KOBİ'lerin dijital dönüşümlerinin mevcut durumunu
belirlemek ve kamu politikaları oluşturmak amacıyla Akıllı KOBİ'nin en büyük ölçekli ve kapsamlı anket
çalışması başlatılmıştır.
bu alandaki sorunlar tespit edilecek ve çözüm önerileri
geliştirilecektir. Ankete https://akillikobi.org.tr/kobilerin-dijital-donusumu adresinden katılım
sağlanabilmektedir.
  • TÜRKİYE'NİN DİJİTAL DÖNÜŞÜM PLATFORMU AKILLI KOBİ PLATFORMU AKILLI KOBİ'NİN EN BÜYÜK ÖLÇEKLİ VE KAPSAMLI ANKET ÇALIŞMASI BAŞLATILMIŞTIR.