İletişim Hattı +90 (328) 717 43 00

SEÇİM LİSTELERİ DUYURUSU

  • 20.09.2022
  • ktb
KADİRLİ TİCARET BORSASI BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR 

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 84’üncü maddesi ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkındaki Yönetmenlik hükümlerine göre, Borsamız Meclis Asil ve Yedek Üyeliği Seçimi İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı gözetiminde 06 Ekim 2022 Perşembe günü 09.00 – 17.00 saatleri arasında Kadirli Ticaret Borsası hizmet binasında yapılacaktır. 

Seçimlerde kullanılacak seçme ve seçilme hakkına haiz üye listeleri ile seçme ve seçilme yeterliliklerine ilişkin yazılı metin 21 – 22 ve 23 Eylül 2022 tarihlerinde 3 gün süre ile Kadirli Ticaret Borsası ilan panosunda askıya çıkarılarak ilan edilecek olup, olması halinde organ seçim listelerine yapılacak itirazlar askı süresi içerisinde İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına yapılacaktır. 

Yönetmelik hükümlerine göre, tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin, temsil ettikleri tüzel kişinin tescilli ana sözleşmeleri gereğince temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduklarına dair MERSİS sistemi üzerinden alınmış E-Sicil Tasdiknamesi veya Ticaret Sicili Müdürlüğünden doksan gün içerisinde alınmış Seçim Yetki Belgesinin oy kullanma sırasında ibrazı ve ibraz edilen sicil tasdiknamesinin bir fotokopisinin oy kullanılan sandık kurulu başkanına teslim edilmesi gerekmektedir. 
Borsamız üyelerine önemle duyurulur. 
KADİRLİ TİCARET BORSASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI
  • SEÇİM LİSTELERİ DUYURUSU