İletişim Hattı +90 (328) 717 43 00
Tarihçemiz
Borsamız 07.04.2000 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 2000/27 sayılı onayı ile Kadirli Ticaret Borsası unvanı ile kurularak, o tarihten bu yana müstakil Borsa olarak faaliyette bulunmaktadır.

Borsanın Tarihçesi

Ticaret Borsalarının Tarihçesi Borsa kelimesinin kökeninin o zamanki Hollanda şimdiki Belçika'nın kıyı şehirlerinden olan Burgge'deki (Bruges) Van Der Bursa ismindeki bu tacirin hanının önünde buluşmayı o devirde gelenekleştirmişlerdir. Bu asil zadenin hanının önünde toplanan tüccarlar,gemiler Limana gelmeden,emtiayı aralarında alıp,satmayı alım satımlarda bazı kurallar uygulamayı adet edinmişlerdi.İşte bellirli malların belirli kurallara göre alım satımının yapılması için toplanılan bu yerlere,Van Der Bursa isimli asil zadenin isminden ilham alınarak "BORSA" ismi verilmiştir.

İşlevimiz

Ticaret borsaları, 5174 sayılı Kanunda yazılı esaslar çerçevesinde borsaya dahil maddelerin alım satımı ve borsada oluşan fiyatlarının tespit,tescil ve ilanı işleriyle meşgul olmak üzere kurulan kamu tüzel kişiliğe sahip kurumlardır.
Ticaret borsaları; alıcı ve satıcıyı bir araya getirip belli ürünlerde fiyatların serbest rekabet koşulları içinde oluşmasını sağlamak,oluşan fiyatlar üzerinden yapılan alım ve satımları tescil ederek resmiyet kazandırmak, tarım ürünlerinin alım-satım işlemlerini disipline etmek amacıyla kurulmaktadırlar.Böylece kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması sağlanmaktır.
Borsamız Hızlı Menü