İletişim Hattı +90 (328) 717 43 00
Mali Politika

Mali Politikamız 

Kadirli Ticaret Borsası mali politikasının temel amacı; 5174 Sayılı Kanun’a dayalı olarak çıkartılan “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği” kapsamında; “gelir ve gider bütçelerinin hazırlanması, mali işlemlerin kayıt altına alınması, faaliyetlerin gerçek mahiyetlerine uygun olarak sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi, hesap ve kayıt düzeninde şeffaflık ve tek düzenin sağlanması, kesin hesabın çıkarılması, mali tabloların muhasebe temel kavramları ve genel kabul görmüş bütçe ve muhasebe ilkeleri çerçevesinde uluslararası standartlara uygun, zamanında ve doğru hazırlanarak raporlanmasına ilişkin  ilke, usul ve esasları düzenlemektir. 

Borsanın mali yapısı ve kaynakları; şeffaflık, tarafsızlık, süreklilik, tasarruf, ihtiyatlılık ve mali risk yönetimi gibi muhasebe ilke ve kurallarına uygun olarak, üye ihtiyaçları ve beklentileri ile sosyal sorumluluk bilinciyle yürütülmekte olup, Borsada aşağıdaki temel mali yönetim ilkeleri uygulanacaktır.

  • Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesi ile mali kaynakların kullanımı,
  • Mali kaynakların etkin ve verimli kullanımı,
  • Mali ve kurumsal riskleri göz önünde bulundurarak bütçeleme ve harcama yapma,
  • Kaynakların artırılması vgeliştirilmesi için Oda faaliyetlerinin çeşitlene dirilmesi,