İletişim Hattı +90 (328) 717 43 00
Üye İlişkileri Politikası

Üye İlişkileri Politikamız 

 Kadirli Ticaret Borsası olarak, her zaman üye memnuniyetinin ön planda tutulduğu, vizyon, misyon ve değerlerimiz doğrultusunda güçlü, saygın ve güvenilir bir kurum olarak kaliteli hizmet sunmaya devam edilmektedir.

 Bu ilkeyle üyelerin şikâyet ve taleplerini karşılamak, kalite standartlarımızı daha da ileri seviyeye ulaştırıp, daha iyi hizmet sunmak amacıyla “Üye İlişkileri Politikası” oluşturulmuştur. 

 •  Güvenilirlik: Borsa, üye sicil ve tescil ve laboratuvar bilgilerinin korunması, istatistiki bilgilerin doğruluğu ve kaynakların etkin şekilde kullanılması yönünden güvenilir bir kimliğe sahiptir.
 • Şeffaflık ve Tarafsızlık: Borsanın tüm iletişim kanalları üyelere açık olup, üyeler şikâyet, talep ve sorularını doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve kolay bir şekilde istedikleri her an Borsaya ulaştırabilmektedir. Üyelerinin herhangi bir konu hakkında başvurdukları şikâyet, talep ve soruları ön yargısız ve adil bir şekilde Borsa tarafından değerlendirilmektedir.
 • Görev Bilinci ile Hareket Etmek: Borsa Organ üyeleri ile personellerin tamamı çalışmalarında mevzuata uygun ve Kalite Yönetim Sisteminde tanımlaması yapılmış görevinin farkında olarak hareket etmektedir.
 • Çözüm Odaklı Olmak: Borsa kayıtlı üyelerden, organ üyelerinden ve diğer kanallardan intikal eden Bölgemize ve İlçemize ait sorunlarda; çözüm odaklı, üretken, hızlı ve uygulanabilir çözüm önerileri üreterek uygulamaya koyar.
 • Gizlilik: Borsanın kuruluşundan bugüne üye verilerin korunması son derece önemli olduğundan, kişisel veriler her zaman gizli tutulmaktadır.
 • Güncellik: Borsa üyelere ait sicil ve tescil bilgilerini, mali bilgileri, istatistiki bilgileri ve sisteme ait diğer bilgileri daima güncel halde tutar.
 • Dürüstlük ve İş Ahlakına İnanmak: Borsanın idari kadrolarındaki yöneticiler ile çalışan tüm personeller iş ahlakına uygun, dürüst ve etik kurallar çerçevesinde görevlerini yerine getirirler.
 • Yeniliğe Açık Olmak: Borsa teknolojik yeniliklere ve yeni yönetim sistemlerine uygun olarak, ihtiyaç halinde çalışanlarına ve üyelerine eğitim vererek adaptasyon çalışmaları yapar.
 • Farklılık Oluşturmak: Borsa diğer oda ve borsalardan farklı iyi uygulamalarını daima artırmaya çalışır.
 • Topluma ve Çevreye Duyarlı Olmak:  Borsa, topluma faydalı olacak çalışmalara paydaş olur ve çevre bilinci ile hareket eder.
 • Sosyal Sorumluluk Bilincinde Olmak: Borsa sosyal sorumluluk projeleri üretir ve mevcut projelere katkı sağlar.