İletişim Hattı +90 (328) 717 43 00
İnsan Kaynakları Politikası

İnsan Kaynakları Politikamız 

 Kadirli Ticaret Borsası, kanunla verilmiş görevler ile üyelerine vereceği hizmetleri zamanında, eksiksiz ve stratejik planlamaya uygun olarak yerine getirmeyi planladığından; işe alımlarda liyakat, eğitim,  kariyer ve performansı göz önünde bulundurarak, iş verimliliğini,  kalite ve personel seviyesini sürekli arttırmayı hedeflemektedir.

Borsa tarafından uygulanacak temel insan kaynakları ilkeleri aşağıda sıralanmıştır.

 • Borsaya eğitim düzeyi yüksek, yenilik ve değişimlere açık, girişimci, dinamik, sonuç odaklı, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen insanlar kazandırmak,
 • Borsanın gelirleri doğrultusunda yeter sayıda personel istihdam edilerek, çalışanların hizmet içi eğitimlerle yetkinliğini artırmak, mesleki ve kişisel anlamda sürekli gelişimini sağlamak,
 • Üye odaklı yaklaşımımız ile doğru kişileri doğru birimlere yerleştirmek,
 • Personelin ödev, hak ve sorumlulukları için ilgili kanun, yönetmelik ve iş kanunlarına uymak,
 • Çalışanları başarının anahtarı kabul ederek, çalışma ortamında gerekli düzenlemeleri yapmak,
 • Performans sistemine uygun ödüllendirme, beklenenin altında kalan performansın gelişmesine destek olmak
 • Çalışanların motivasyonlarını ve kuruma bağlılıklarını ön planda tutmak,
 • Çalışanların yeteneklerinden, gücünden ve yaratıcılığından azami fayda sağlamak,
 • Çalışanlar arasında fırsat eşitliği yaratmak,
 • Çalışanlar için şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlemek, çalışanların maddi ve manevi haklarının korunmasını gözetmek,
 • Performans sistemi ile insan kaynakları yönetimi ve performansı objektif kriterlerle ölçümleyerek değerlendirmek,
 • Borsa içerisinde yüksek potansiyelleri seçmek, bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirip tamamlamaları için her türlü fırsatı sağlamak, çalışan memnuniyetinin devamlılığını sağlamak, performans yönetim sistemi ile performanslarını değerlendirmek ve çalışanlar ile uzun vadeli işbirliğini sürdürmek, yeni fikirlere açık, yaratıcı, güvenilir, çağdaş insan kaynakları politikaları uygulamak,