İletişim Hattı +90 (328) 717 43 00
Kalite Politikası

Kalite Politikamız 

  • Sistemin sürekli iyileştirilmesi ve mevzuat şartlarına uygunluk için gereken prosesler dahil sistemi etkin bir şekilde uygulayarak üye memnuniyetini arttırmak.
  • Üye ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak üye memnuniyetini ön planda tutmak,
  • Teknik, ticari ve yasal gelişmeleri izlemek ve üyeleri zamanında ve doğru bilgilendirmek,
  • Kalite Yönetimi ve TOBB Akreditasyon Sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirilmek,
  • Borsanın üyeler ile diğer kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerini uzlaşma ve gelişme temelinde sürdürmek,
  • Bölgemiz ve İlçemizin gelişmesi ve kalkınmasında, kurum olarak üstlenebileceğimiz sorumlulukları üstlenmek ve başarmak,
  • Şeffaf bir yönetim anlayışı sunmak,
  • Sürekli iyileştirme faaliyetleri ile tüm süreçlerimizi mükemmelleştirmek için çalışmak,
  • Temsil ettiğimiz Bölge ve İlçemizin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine faydalı olmak