İletişim Hattı +90 (328) 717 43 00
Tescil Birimi

Hanife Kabaca

Borsaya dahil maddelere ait alım satımların mevzuat, meclis ve yönetim kurulu kararlarına uygun alarak tescillerini sağlamak. 1. Yönetim Kurulu Kararına bağlı olarak; Borsamızda kayıtlı olan firmaların alım satımlarının tescile intikal edip etmediğini kontrol etmek, tescil noksanı görülen firmaları tespit edip, tescil dışı işlemlerin tescile intikal ettirilmesini sağlamak, 2. Tescile intikal eden tüm maddelere ilişkin günlük, haftalık, aylık ve yıllık bültenleri hazırlamak, 3. İşlem salonlarında ve korbeyde gerçekleştirilen muamelelerin işlem formlarına kaydedilmesini sağlamak, 4. Borsada muamele gören maddelere ait fiyatları günlük olarak tespit ettirerek salonlarda ilanını sağlamak.
Borsa Birimleri Menü