İletişim Hattı +90 (328) 717 43 00
Genel Sekreterlik Birimi

İsmail DEMİRALAY
Genel Sekreter

Borsa Genel Sekreter'i ilgili mevzuat hükümleri uyarinca Borsa hizmetlerini, muamelat ve muhaberatini yürüten, Borsa Meclis ve Yönetim Kurulunca alinan kararlari ve verilen görevleri ifa ile yükümlü iç teskilatin (Borsa memurlarin) amiridir.
Genel Sekreter' in Baslica Görev ve Yetkileri Şunlardir:
 • Borsanin idari islerini ve yazismalarini yürütmek,
 • Borsa personelinin atanmasi, yükselmesi, ödüllendirilmesi, cezalandirilmasi ve isine son verilmesi konusunca yönetim kuruluna öneride bulunmak,
 • Borsaca verilecek belgeleri düzenlemek ve bu belgelerin düzenlemesine esas olacak bilgilerin toplanmasini saglamak,
 • Borsa bütçesini hazirlamak ve yönetim kuruluna sunmak,
 • Demirbas ve ayniyat kayitlarinin düzenlenmesini ve saklanmasini saglamak,
 • Yayin islerini yönetmek,
 • Personelin özlük islerine iliskin kayitlarin ve sicillerin düzenli olarak tutulmasini ve saklanmasini saglamak,
 • Yönetim Kurulunca devredilen yetkileri kullanmak,
 • Baskan, baskan vekili ve üye seçimlerinde oy kullanmamak kosuluyla meclis ve yönetim kurulu toplantilarina katilmak,
 • Oy kullanmamak kosuluyla meslek komiteleri toplantilarina katilmak,
 • Borsa meclisi ve yönetim kurulunca verilecek diger isleri yapmak.
Genel Sekreter, borsaya yükümlülük getirmeyen, resmi makamlarla veya gerçek ve tüzel kisilerle yapilan yazismalarda, borsa kayitlarina dayanilarak düzenlenen belgelerin ve örneklerinin kisilerle yapilan yazismalarda, borsa kayitlarina dayanilarak düzenlenen belgelerin ve örneklerinin onanmasinda ve borsa organlarinin kararlarinin yürütülmesine iliskin hususlarda imzaya yetkilidir.
Genel Sekreterin yetkilerinden bir bölümü, Genel Sekreterin önerisi ve Yönetim Kurulunun karariyla Genel Sekreter yardimcilarina veya diger personele devredilebilir.
Borsa Birimleri Menü