İletişim Hattı +90 (328) 717 43 00
Gerçek Kişi

Kadirli Ticaret Borsasina kayit yaptirmak için müracaat eden firmalar asagidaki bahsedilen belgeleri tamamlayarak Muamelat Bölümüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Kayit için Gerekli Belgeler

  • İstigal konulari arasinda borsa kotasyonuna dahil maddelerin alim veya satiminin oldugunun tescilini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinin asli veya onayli örnegi ya da sicil tasdiknamesi,
  • Onayli ve fotografli nüfus cüzdani örnegi,
  • Noter tasdikli imza sirküleri,
  • İkametgah Ilmühaberi,
  • 4,5 x 6 ebadinda yeni çekilmis 3 adet fotograf,
  • Vergi levhasi veya vergi kaydini gösterir belge.
  • Mevzuatla istenen Birlik ve Borsalarca gerekli görülen diger belgeler.
  • Ögrenim Belgesi.
Not:
  1.  Kayit Beyannamesi’nin arka sayfasinda yer alan; “Hakkinda Bilgi Alinacak Kimseler” kisminin, Borsamiza kayitli sahis veya firmalardan bulunmasi,
  2.  Borsaya kayitli üyeler durumlarinda meydana gelen ve 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayili Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilani gereken her türlü degisikligi, esnaf ve sanatkar siciline kayitli olanlar ise borsa kayit beyannamesinde beyan edilen hususlarda meydana gelen degisiklikleri gerçeklesmesinden itibaren bir ay içinde Borsaya bildirmeye mecburdurlar. Bildirim zorunlulugunu yerine getirmeyenler hakkinda Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Cezalari ile Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Hakkinda Yönetmelik hükümlerine göre islem yapilir. (Madde 12)

Noter tasdik zorunlulugu aranmayan belgeler asillari görülmek, örneklerine asli gibidir kasesi vurulmak ve paraflanmak kaydiyla ilgili borsa tarafindan onaylanabilir.

Üye İşlemleri Menü