İletişim Hattı +90 (328) 717 43 00
Tüzel Kişi
Kadirli Ticaret Borsasina kayit yaptirmak için müracaat eden firmalar asagidaki bahsedilen belgeleri tamamlayarak Muamelat Bölümüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Kayit için Gerekli Belgeler

  • Tescil ilaninin yayinlandigi Ticaret Sicil Gazetesinin asli veya onayli örnegi ya da ticaret sicili tasdiknamesi,
  • Temsilcilerin noter tasdikli imza sirküleri - Asil,
  • Temsilcilerin onayli ve fotografli (vatandaslik numaralarini da gösterir) nüfus cüzdani örnegi,
  • Temsilcilerin yeni çekilmis 3 adet fotograflari, Temsilcilerin ikametgah ilmühaberi veya tezkeresi,

Tescil ilaninda yayinlanmissa noter tasdikli ana sözlesme örnegi Mevzuatla istenen birlik ve borsalarca gerekli görülen diger belgeler Vergi Levhasi Ögrenim Belgesi Borsaya kayitli üyeler durumlarinda meydana gelen ve 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayili Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilani gereken her türlü degisikligi, esnaf ve sanatkar siciline kayitli olanlar ise borsa kayit beyannamesinde beyan edilen hususlarda meydana gelen degisiklikleri gerçeklesmesinden itibaren bir ay içinde Borsaya bildirmeye mecburdurlar. Bildirim zorunlulugunu yerine getirmeyenler hakkinda Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Cezalari ile Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Hakkinda Yönetmelik hükümlerine göre islem yapilir. (Madde 12) Noter tasdik zorunlulugu aranmayan belgeler asillari görülmek, örneklerine asli gibidir kasesi vurulmak ve paraflanmak kaydiyla ilgili borsa tarafindan onaylanabilir.

Tüzel Kisi Üye Kayit Formu
Üye İşlemleri Menü